Категории

Гаранционни условия

 


 

Гаранционни условия:

 

  •         Гаранцията е валидна за светодидни продукти, маркирани със знака    - 24 месеца от месеца на производство, отбeлязан на гаранционния стикер с месец и година на производство.
  •          Продуктите се приемат за гаранционен ремонт или подмяна на адрес: гр. София, жк. Бели Брези бл.27, партер- шоурум, след представяне на а фактура/касова бележка. Евентулните транспортни разходи дo шоурума са за сметка на клиента.
  •         Гаранционните продукти се приемат за ремонт или смяна, само ако не са нарушени гаранционните им стикери, не са разглобявани или не е правен опит за ремонт или промяна на конструкцията им от лица извън сервизния център.
  •         Всички неизправности по функционирането на продуктите, причинени от производствени дефекти или дефекти по материала, възникнали по време на гаранционния срок се отстраняват безплатно.
  •         Повреди причинени от естествено износване или използване, неспазване на техническите описания, използвание на непригодни за целта консумативи, претоварване, токов удар или използване не по предназначение, не се считат за гаранционни.

 

Инстукции за безопасност:

 

1.       Винаги спирайте електрическото захранване преди да смените Вашата лампа.

2.       Не мокрете лампата и не я съхранявайте на влажни места.

3.       Убедете се, че лампата не е гореща, преди да я подмените.

4.       Убедете се, че напрежението на мрежата отговаря на работното напрежение, посочено върху лампата.

 

Валути

Количка

Количката е празна.