Категории

Традиционни и LED крушки - история и начин на произвеждане - продължение

 

Производство на светодиодните крушки


 

Светодиодните крушки се произвеждат на базата на полупроводниково устройство и направата им повече прилича на асемблиране на електронни продукти като компютри, за разлика от производството на традиционните крушки с нажежаема жичка.

Излъчващият светлина диод (LED – Light – Emitting Diode) е непрекъсната електрическа верига,  която генерира светлина от движението на електроните в полупроводниковия материал. Тойсе състои от области с положителни и отрицателни токоносители и излъчва некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича електрически ток. Светодиодът съдържа един или няколко излъчващи светлина кристали, разположени в един корпус с леща, която създава светлинен поток.

Светодиодната технология съществува от края на 60те години, но първоначално се е ползвала  предимно в електрониката.  През последните години развитието на технологиите позволи мощността им да се увеличи достатъчно, за да са конкурентни на традиционните крушки с нажежаеми жички. Компютърната индустрия е подходяща за производство на LED осветление. Процесът не се различава много от правенето на дънната платка на компютъра.

LED осветлението се състои от четири основни компонента: светодиодна платка, радиатор, захранване и корпус. Производственият процес започва от открити дънни платки и светодиодни елементи с голямо излъчване, които пристигат от различни фабрики, произвеждащи тези компоненти. LED елементите сами по себе си отделят много малко топлина, така че дънните платки, използвани за светодиодното осветление са специални : вместо смес от епоксидна смола и фибростъкло се ползва тънък слой алуминий, който действа и като радиатор.

Алуминиевите PCB, използвани в LED осветлението са покрити с изолационен материал и проводими линии мед, следащи формата на платката. Нанася се спояваща смола на определени за това места, след което машини  за  монтиране на повърхности (Surface Mount Technology) поставят миниатюрните светодиодни елементи на висока скорост.

Процесите при производството на светодиодни крушки значително се различават от високо автоматизираното производство на обикновените крушки, като човешкият труд там все още е от голямо значание.

След като големите пластове LED платки са преминали през спояваща пещ (горещиятвъздух на пещта стопяваспояващатасмола), те са разделени наотделни малки платки , а проводниците за мощността са запоени ръчно. Малките захранвания, които се намират в крушките преминават през подобен процес или пък пристигат вече окомплектувани от друг завод.

LED крушките и светодиодните продукти като цяло работят няколко пъти повече от традиционните и компактните флуоресцентни кршки и затова се нуждаят от специален радиатор, който да пази светодиода от прегряване. Затова за изработката на платките се ползва алуминий, който провежда излъчваната топлина към радиатора.

Следва прикрепяне на захранването към съответното му място с лепило .  Малките захранвания, които се намират в крушките могат да преобразуват електричество с волтаж 120/240V AC до такова с по-нисък (12V или 24V).

Сглобяването на корпуса се състои във фиксирането му на място с винтове. Пластмасовият корпус покрива захранването и го свързва с радиатора и LED платката. В корпуса има дупки за вентилация, за да може да излиза горещия въздух.

Сглобените светодиодни осветителни тела се пращат на различни тестове, сред които „тест за светене” ( в който крушката се включва да свети за около 30 минути, за да се провери дали всичко и е наред) и контол на качеството.

Сложният процес на производство на светодиодните крушки е причина и за тяхната по-висока цена. Но както и при други нови технологии, производствените разходи намаляват с всяко следващо производствено поколение, което води и до намаляване на цената, за сметка на увеличаващото се качество.

 

Валути

Количка

Количката е празна.